سـامانه شفافــ‌سازی

ردیف عنوان نوع آگهی تاریخ انتشار
1 فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای " خرید سطلل زباله و تابلوهای هشدار طرح و جلوگیری از آلودگی آب شرب تهران در محدوده استان البرز " مناقصه یك مرحله‌ای
2 خرید تجهیزات پرتابل اندازه گیری کیفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی ارزیابی
3 فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی " عملیات اجرایی تکمیل سد انحرافی مناقصه یك مرحله‌ای
4 مرمت و ترمیم لاینینگ کانال اصلی کردان ارزیابی
5 فراخوان جهت برگزاری تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای آزاد سازی بستر و حریم رودخانه های واقع در ساوجبلاغ و نظر آباد مناقصه یك مرحله‌ای
6 فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای " تخریب و آزاد سازی اعیانی های غیر مجاز در بخشی از بستر و حریم رودخانه های کرج و شاهرود " مناقصه یك مرحله‌ای
7 فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای انسداد چاه ها غیر مجاز سال97 مناقصه یك مرحله‌ای
8 پایش مستمر سنجش منابع آب سطحی وزیرزمینی ارزیابی
9 نظارت عالیه وکارگاهی خط انتقال آب وساخت تصفیه خانه اضطراری آب شرب شهر جدید ارزیابی
10 آمار برداری سراسری مرحله 3 منابع و مصارف آب ارزیابی
« 1 ... 3 4 5 6 7 » صفحه: