سـامانه شفافــ‌سازی

ردیف عنوان نوع آگهی تاریخ انتشار
1 فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی " تقویت و تشکیل گروه های گشت وبازرسی منابع آبی استان البرز مناقصه یك مرحله‌ای
2 فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای " خرید تجهیزات هیدرومکانیک بندهای کردان، جلنگدار و اغشت جدید مناقصه یك مرحله‌ای
3 فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای " هشدار غرق شدگی شنا و جلوگیری از آلودگی رودخانه ها ( تابستان98) مناقصه یك مرحله‌ای
4 فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای " عملیات اجرایی مرمت و بازسازی بخشی از کانال کشاورز مناقصه یك مرحله‌ای
5 فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای " عملیات میله گذاری بخشی از رودخانه طالقان و سرشاخه های آن مناقصه یك مرحله‌ای
6 فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای " انجام خدمات خودرویی شرکت آب منطقه ای البرز سال 98 مناقصه یك مرحله‌ای
7 فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای " مخازن 10000 و 5000 مترمکعبی شهر جدید هشتگرد مناقصه یك مرحله‌ای
8 فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی " احداث تغذیه مصنوعی دشت هشتگرد مناقصه یك مرحله‌ای
9 فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای " اجرای سازه های اندازه گیری و تنظیم شبکه آبیاری کردان فاز (1) مناقصه یك مرحله‌ای
10 فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای " خرید تجهیزات ایستگاه¬های پایش کیفیت رودخانه کرج مناقصه یك مرحله‌ای
« 1 ... 3 4 5 6 ... 7 10 » صفحه: