سـامانه شفافــ‌سازی

ردیف عنوان نوع آگهی تاریخ انتشار
1 فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای " لایروبی و پاکسازی رودخانه کرج و برخی از سر شاخه های آن" شرکت سهامی آب منطقه ای البرز مناقصه یك مرحله‌ای
2 فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ادوات و تجهیزات ایستگاه¬های پایش کیفیت رودخانه های کرج و طالقان مناقصه یك مرحله‌ای
3 انجام امور باغبانی و نگهداری از فضای سبز و گلدان های آپارتمانی شرکت آب منطقه ای البرز ارزیابی
4 فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای " انجام خدمات خودرویی شرکت آب منطقه ای البرز" مناقصه یك مرحله‌ای
5 فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر ، بازسازی و تجهیز ایستگا ههای آب سنجی دفتر مطالعات پایه منابع آب مناقصه یك مرحله‌ای
6 فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای " فرهنگ سازی و آگاهی رسانی در راستای حفاظت کیفیت منابع آب شرب " مناقصه یك مرحله‌ای
7 فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای " عملیات اجرایی مرمت و بازسازی کانال اصلی شبکه آبیاری کردان" مناقصه یك مرحله‌ای
8 فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای " عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه کردان شاخه سرخاب " مناقصه یك مرحله‌ای
9 فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای " ساماندهی و پاکسازی بخشی از رودخانه شاهرود" مناقصه یك مرحله‌ای
10 فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای " ساماندهی رودخانه طالقان در محدوده روستای جزند" شرکت سهامی آب منطقه ای البرز مناقصه یك مرحله‌ای
« 1 2 3 4 5 ... 6 7 » صفحه: